Kế hoạch Công Đoàn

 1. KE HOACH CONG DOAN THANG 3-NAM 2022 25/02/2022 [Download]
 2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1- KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 2 27/01/2022 Download
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2022 27/12/2021 Download
 4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12, KẾ HOẠCH THÁNG 1 VA NAM 2022 24/12/2021 Download
 5. KE HOACH THANG 12 01/12/2021 Download
 6. KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 11 29/10/2021 Download
 7. KE HOACH CONG DOAN THANG 10 30/09/2021 Download
 8. KE HOACH CONG DOAN NAM 2021-2022 16/09/2021 Download
 9. KE HOACH CONG DOAN THANG 9 – GV-NV toàn trường 09/09/2021 Download
 10. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THÁNG 6,7. KẾ HOẠCH THÁNG 8. 06/08/2021 Download
 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4, KẾ HOẠCH THÁNG 5 05/05/2021 Download
 12. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG ATVSLĐ NĂM 2021 14/04/2021 Download
 13. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3, KẾ HOẠCH THÁNG 4 06/04/2021 Download