Chi bộ Đảng
Nhà trường
Các đoàn thể
Tin tức - Sự kiện
Tài nguyên
Góc học sinh
BÁO TIẾNG LÒNG
Nhà Tù Lao Bảo
ĐỌC BÁO
"BA CÔNG KHAI"
BÁO TUỔI HỒNG
Lịch sử nhà trường
Kế hoạch Nhà trường
Thời khóa biểu
Diễn đàn trao đổi
Thu vien anh
Bao Tuoi Tre
Hệ thống quản lý điểm HS
Bao Dan Tri
Lượt truy cập:
imageCnt 
CV 331-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP


    UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

            Số: 331 / HD-GD&ĐT                              Hướng Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ

LÊN LỚP VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC 2009-2010           

 Kính gửi:         - Hiệu trưởng các trường Phổ thông, Mầm non trong huyện.

                                   

Thực hiện công văn số 711/GD&ĐT/GDTrH ngày 31/8/2009 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và xây dựng nếp sống văn hoá học đường (XDNSVHHĐ) năm học 2009 - 2010; nay Phòng GD&ĐT Hướng Hóa triển khai một số nội dung cụ thể sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG VỀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Thông qua các hoạt động GDNGLL hướng vào việc xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, hoàn thiện nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hoá của dân tộc và nhân loại, biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp, có thái độ ứng xử đúng đắn, có khả năng hoà nhập trong môi trường sống hiện đại.

 2.Hướng tới xây dựng mô hình trường học thân thiện, cần phải hình thành những chuẩn mực trong cách thức tổ chức các sinh hoạt tập thể, những quy tắc và thói quen ứng xử văn hoá giữa con người với con người, con người với môi trường, làm cho nhà trường thực sự là một không gian văn hoá, một môi trường thân thiện có sức thu hút lớn, để khơi dậy bản lĩnh và hoài bão đẹp đẽ của thanh thiếu nhi.

3.Gắn với nội dung và yêu cầu của chỉ thị 40/2008/BGD&ĐT của Bộ trưởng về “Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực” các nhà trường tập trung cải thiện từng bước không gian sinh hoạt, nội dung và phương pháp giáo dục, thu hút và phát huy tiềm năng của nhiều nguồn lực trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.

 I. NỘI DUNG CỤ THỂ

1.Về hoạt động GDNGLL

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động GDNGLL trong năm học 2008-2009, đồng thời rà soát, tự kiểm tra đánh giá những việc đã làm, những việc chưa làm để tự điều chỉnh. Trong các nội dung hoạt động GDNGLL cần tập trung những trọng tâm sau:

1.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình do Bộ GD&ĐT quy định, trong đó chú ý cả việc tích hợp giáo dục về môi trường, ATGT, pháp luật, kỹ năng sống, quyền trẻ em...Các trường có thể linh hoạt tổ chức hai tuần một lần hoặc một tháng một lần với quy mô theo lớp, khối  nhưng phải đảm bảo 0,5 tiết/tuần.

1.2. Chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động tập thể hoặc lồng ghép trong một số môn học; trong đó dành thời lượng đáng kể để giới thiệu cho các em về truyền thống nhà trường, địa phương, thành tích, công trạng của các danh nhân ở địa phương, những gương sáng của các thế hệ thầy và trò để khơi gợi niềm tự hào và ý thức phấn đấu của học sinh. Cần đa dạng hoá các hình thức truyền đạt để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

1.2. Cần thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban GVCN hàng tháng, bố trí những thầy cô giáo có năng lực và tâm huyết làm GVCN để xây dựng những lớp học kiểu mẫu làm mô hình để các lớp khác noi theo; theo dõi diễn biến tư tưởng, hành vi của học sinh để chủ động hơn nữa trong quản lí và giáo dục, không để thanh thiếu niên bị lôi cuốn vào những lĩnh vực “nhạy cảm”, những môi trường thiếu lành mạnh.

        1.3. Đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn-Hội-Đội theo tinh thần Thông tư liên ngành  của Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT-DL và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phong trào phải gắn với thực tế, với nhu cầu chính đáng của học sinh và phải phù hợp với các điều kiện của trường. Chú ý khai thác tác dụng của các loại hình báo chí, các phương tiện nghe nhìn, nâng cao văn hoá đọc cho mọi người.

Phương thức hoạt động cần chú trọng tính hiện đại, thiết thực và màu sắc văn hoá; có kế hoạch bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn-Đội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

1.4. Tổ chức các diễn đàn, các sinh hoạt tập thể hướng vào những ngày lễ lớn và các cuộc vận động lớn của xã hội và của ngành, làm cho mỗi người thực sự hoà nhập với đời sống chính trị- xã hội của đất nước, của quê hương. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tham gia các sự kiện trong năm:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”: đưa các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, sân khấu dân gian dưới mô hình “Sân khấu học đường” vào các sinh hoạt tập thể; chăm sóc tốt các di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương. Tổ chức Liên hoan Dân ca cấp trường cho HS và GV trong tháng 11/2009.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức Ngày hội ước mơ thiếu nhi Việt Nam.

- Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát học đường” cấp trường, tiến tới Hội thi “Tiếng hát học đường”  cấp huyện và toàn tỉnh lần thứ III nhân Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

(Các hoạt động trên sẽ có hướng dẫn riêng)

2. Về xây dựng nếp sống văn hoá học đường.

2.1. Về nhận thức: Văn hoá học đường là một  thiết chế văn hoá đặc trưng, vừa phản ánh những nét cơ bản của văn hoá cộng đồng xã hội, vừa là chuẩn mực của văn hoá cộng đồng. Nhà trường phải làm sao để mỗi cá nhân là một thực thể trong quá trình xây dựng, bảo vệ và hưởng thụ những giá trị văn hoá học đường. Bởi vậy XD NSVHHĐ đòi hỏi những yêu cầu cao về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.

2.2.Thực hiện thống nhất nội dung và cách thức tiến hành các nghi lễ và sinh hoạt tập thể của nhà trường:

2.2.1 Tổ chức chào cờ đầu tuần, đầu tháng với nghi thức trang trọng:

 - Mỗi tuần cử 2 học sinh xuất sắc được bình chọn từ các lớp làm nhiệm vụ kéo cờ; lớp trực tuần đứng ở vị trí danh dự để hát quốc ca dưới quốc kì; Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia nghi thức thượng cờ, cùng đội danh dự hát quốc ca, không được sử dụng băng ghi âm thay hát quốc ca.

*Nội dung: thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh và trong ngành, tuyên dương người tốt việc tốt, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện danh nhân, điểm báo bình thơ.. các thông báo, hướng dẫn,quy định của nhà trường chỉ phổ biến trên bảng thông tin hoặc thông qua GVCN. Hạn chế việc phê bình, đe nẹt học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần.

2.2.2. Các nhà trường nhất thiết phải có bảng Nội quy ghi rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của thầy đặt ở phòng Hội đồng và bảng ghi trách nhiệm và những việc không được làm của trò đặt ở tiền sảnh của trường (chú ý bổ sung những yêu cầu gắn với nội dung xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”).

Chuẩn hoá việc bài trí không gian phòng hội đồng, ban giám hiệu, Đoàn-Đội, thư viện, lớp học... để bảo đảm tính tiện ích, khoa học và thẩm mĩ.

Những nội dung trình bày qua hệ thống phòng thanh cần bảo đảm chuẩn về ngôn ngữ và hình thức diễn đạt.

2.2.3. Phát huy tính tự quản, tự chủ của học sinh trong việc tổ chức sinh hoạt lớp, bảo đảm không khí vui vẻ, thân thiện. Những lớp đầu cấp phải được luân phiên sinh hoạt tập thể ở phòng truyền thống của trường vào đầu năm học.

2.3. Bảo đảm tính mô phạm của người thầy: có ý thức tự trọng nghề nghiệp, biết tôn trọng đồng nghiệp, thân ái với học sinh, ăn mặc đứng đắn, lịch sự, có bảng công chức khi lên lớp và giao tiếp công tác; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực.

2.4. Rèn luyện tư cách, đạo đức học sinh: biết tự hào về nhà trường, biết tự trọng, kính trên nhường dưới, chào hỏi, thưa gửi lễ phép; thực hiện đeo bảng tên và mặc đồng phục ở những trường có điều kiện.

2.3. Công tác văn hoá văn nghệ của nhà trường cần được kế hoạch hoá: thành lập Ban văn nghệ trường để giúp BGH quản lí, theo dõi và thực hiện các hoạt động văn hoá văn nghệ; duy trì việc học hát hằng tuần, hát đầu giờ thường xuyên. Cần coi trọng việc bồi dưỡng năng khiếu của học sinh, việc mở rộng và nâng cao hiệu quả giáo dục của “Sân khấu học đường”, đầu tư tập luyện chương trình, tiết mục văn nghệ cần chọn lọc và có định hướng để tham gia các hoạt động do trường, ngành tổ chức.

Tổ chức tốt các hoạt động GDNGLL và xây dựng nếp sống VHHĐ vừa là mục tiêu vừa là động lực của phong trào “Xây dưng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hiệu trưởng các  trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác này. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng (bộ phận THCS) vào dịp báo cáo cuối kì và cuối năm học.

Nơi nhận                                                                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Trưởng phòng,các PTP;

- Các tổ công tác của Phòng GD&ĐT;

- Website của Phòng;

- Lưu THCS(03),TH(02),MN(02),VT.

                                                                                            Nguyễn Văn Đức


Thư viện nhà trường trực tuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Trị Mail Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Trị Hệ thống điều tra phổ cập
Bản quyền trang web thuộc trường THCS Lao Bảo
Phát triển bỡi Trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
Đ/c: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053.3556911 - Http://www.quangtritelecom.com.vn